• שריף ואכד יריחו תחילה ,2002, אוסף מוזיאון ישראל, ירושליםשריף ואכד יריחו תחילה ,2002, אוסף מוזיאון ישראל, ירושלים
Show times

Shows calendar

Order tickets online

הניוזלטר
של פסטיבל ישראל

הרשמה