• צילום: ז'ראר אלוןצילום: ז'ראר אלון
Show times

Shows calendar

Order tickets online

הניוזלטר
של פסטיבל ישראל

הרשמה